vananh1988

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được8
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   8

fa


Muốn câu bạn thì chúng ta đề FA để nói với thế giới "tôi đang cô đơn".. có ai đến với tôi không!
Cũng như ngày xưa đi tán gái, muốn tán gái thì phải đeo nhẫn vào ngón út chứ đừng đeo nhẫn vào áp út. Để chứng tỏ với đối tác là mình đang 1 mình.. và đi tìm 1 nửa... http://ambn.vn/product/ Tìm hiểu thêm vấn đề.
vananh1988 - Ngày 05 tháng 4 năm 2014