van

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

1   1

vk và ck


Vk/Ck là cách gọi thân mật giữa 2 ngươi iu nhau gái vs trai
Vk: vợ
Ck: chồng
van - Ngày 08 tháng 9 năm 2013

2

1   0

vk và ck


Vk/Ck là cách gọi thân mật giữa 2 ngươi iu nhau gái vs trai
Vk: vợ
Ck: chồng
van - Ngày 08 tháng 9 năm 2013