tydiennuoc

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

nhiệm vụ


nói chung nhiệm vụ là công việc được người ta giao cho mình thật hiện
tydiennuoc - Ngày 30 tháng 10 năm 2019