tuong vy

Vote-up nhận được22
Vote-down nhận được20
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

22 Thumbs up   20 Thumbs down

công dân


Cong dan la nguoi dan cua mot nuoc. Quoc tinh la can cu xac dinh cong dan cua mot nuoc, the hien moi quan he giua Nha nuoc va cong dan nuoc do.
tuong vy - Ngày 11 tháng 1 năm 2016