tuat

Vote-up nhận được31
Vote-down nhận được28
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

31 Thumbs up   28 Thumbs down

bi kịch


Là những xung đột,những mâu thuẫn đối lập giữa cái thiện và cái ác,giữa cái cao cả và thấp hèn và dẫn đến một kết thúc bằng buồn.nhân vật chính thường kết thúc bằng cái chết bi thảm để lại cho người đọc cảm thấy xót thương cho nhân vật.và kết thúc truyện cái chân,thiên,mĩ luôn chiến thắng cái ác....
vd: romeo và ju-li-et..nhân vật chính tuy chết.Nhưng mối thù của hai dòng họ được hóa giải...
tuat - Ngày 28 tháng 3 năm 2016