trungduongst

Vote-up nhận được29
Vote-down nhận được17
Điểm:11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

29   17

yêu cầu


Là sự đòi hỏi phải đáp ứng ít nhất là phù hợp của đối tượng có liên hệ. Được nhìn nhận trong mọi sự vật hiện tượng, cho mọi hoàn cảnh và mọi không gian, thời gian.
trungduongst - Ngày 01 tháng 11 năm 2014