trongtin

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   1

xiêu lòng


Lập trường không kiên định, phải xiêu lòng
trongtin - Ngày 04 tháng 1 năm 2015