tran chi thien

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   2

cộng hòa


Cộng là nhập, hòa là bằng nhau, hoặc ko hơn ko kém nhau. Zậy Cộng Hòa có nghĩa là sự hòa nhập của mỗi cá nhân, và mỗi cá nhân này có quyền lợi như nhau.hi
tran chi thien - Ngày 14 tháng 1 năm 2015