tony chan

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

508


tào lao ! dịch số cũng như không.
Dịch hoài , bắt 59 chữ chán quá! Gõ hoài thấy mỏi tay! Ngưng đi cha nội !!!
tony chan - Ngày 10 tháng 9 năm 2020