tony Tran

Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được2
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

6   2

pr


Press Rotating- nhấn và quay...ngụ ý đánh bóng, đánh bóng tên tuổi, danh tiếng trên mức có thật nhằm đạt mục đich chính trị, kinh tế nào đó
tony Tran - Ngày 25 tháng 9 năm 2014