tomhip93

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được25
Điểm:-11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

15 Thumbs up   20 Thumbs down

lol


+ Là viết tắt của "Laugh out loud": tức là cười lớn, đây là ngôn ngữ giới trẻ hay dùng
+ Là viết tắt của "Little Old Lady": là cách hiểu trong giới y học, để chỉ bệnh nhân là người già.
tomhip93 - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   5 Thumbs down

brb


+ Là viết tắt của cụm từ "Be right back": Có nghĩa là "Quay lại ngay". Mang nghĩa lịch sự trong trường hợp người dùng Internet đang chat lại có việc bận phải rời bàn phím ra ngoài vài phút.
+ Là viết tắt của cụm từ "Big Red Button": dùng để chỉ một nút bấm quan trọng như tắt mở (power), khởi động lại (reset), tự hủy...
tomhip93 - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013