tinhpanda

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được4
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   4 Thumbs down

ngoan đạo


ngoan đạo nghĩa là có lòng tin đạo và theo đạo một cách tuyệt đối
tinhpanda - Ngày 31 tháng 8 năm 2016