thuy trang

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được7
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5   7

lạm dụng


Sử dụng quá mức,vượt quá quyền hạn đã dược quy định lạm dụng lòng tốt của người khác quyền hành để tham ô tài chính chiếm đoạt quyền hành
thuy trang - Ngày 10 tháng 11 năm 2014