thuy trang

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được7
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5 Thumbs up   7 Thumbs down

lạm dụng


Sử dụng quá mức,vượt quá quyền hạn đã dược quy định lạm dụng lòng tốt của người khác quyền hành để tham ô tài chính chiếm đoạt quyền hành
thuy trang - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999