thuy duong

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được7
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   7

vô ý thức


Có ý thức về việc mình đã làm, biết là sai trái nhưng vẫn làm
thuy duong - Ngày 26 tháng 12 năm 2013