thutrag

Vote-up nhận được30
Vote-down nhận được35
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

29   34

học tập


Hoc tap là: học để mở rông trí thong minh trong dau cua moi con nguoi . De chung ta co the hieu bk nhieu van de ve xa .v.....v... de chung ta co the bit cach lam nguoi sau rong hon nua...(^-*)
thutrag - Ngày 07 tháng 5 năm 2015

2

1   1

học tập


Hoc tap là: học để mở rông trí thong minh trong dau cua moi con nguoi . De chung ta co the hieu bk nhieu van de ve xa .v.....v... de chung ta co the bit cach lam nguoi sau rong hon nua...(^-*)
thutrag - Ngày 07 tháng 5 năm 2015
Ý nghĩa này không được chấp thuận