thle

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được1
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   1

hữu ngạn


Nếu biết hướng nguồn chảy của một con sông, ta quay mặt nhìn về hướng nguồn chảy, thì phía bên cánh tay trái của ta sẽ là bờ tả ngạn, còn phía bên tay phải của ta là bờ hữu ngạn.
thle - Ngày 13 tháng 6 năm 2016