thaonguyencat

Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được2
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

6   2

bất công


bất công là không tôn trọng về các giá trị vật chất, tinh thần và danh dự của cá nhân hay tập thể, không trả cho người khác cái mà họ đáng được hưởng và không đền bù cân xứng điều mình phải trả cho người khác khi mình đụng chạm tới những quyền của con người đó.
thaonguyencat - Ngày 17 tháng 12 năm 2013