thanhlam1793

Website:https://phuckhangmobile.com
Geboortedatum:1991-12-31
Woonplaats:Ho Chi Minh
Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được0
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   0

quân tử


Mới đầu "quân tử" có nghĩa là "kẻ cai trị".
Sau này "quân tử" mới có nghĩa đối lập với "kẻ tiểu nhân".
Người quân tử thường được coi là người hành động ngay thẳng, công khai theo lẽ phải và không khuất tuất vụ lợi cá nhân.
thanhlam1793 - Ngày 02 tháng 10 năm 2017