tdhmedic

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

huynh trưởng


3. Người vào trước, đi trước một khóa học hay khóa huấn luyện. Có thể nhỏ tuổi đời hơn khóa sinh đàn em. Huỵnh trưởng được khóa đàn em tôn trọng, kính nễ.
tdhmedic - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999