sung Mai

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được13
Điểm:-7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

6   9

cộng hòa


ý nghĩa đích thực của từ "cộng hoà " bắt nguồn từ ngôn ngữ của người Miêu ( cổ đại Trung quốc ) có nghĩa là : Từ "Cộng " tức là "đoàn kết " còn từ "Hoà " có 02 ý nghĩa là - nghĩa 01 " Hủa Vảng " tức là phát triển nghĩa bóng thứ2 là " Vàng Hủa " tức là quyền lực ... Chính vì vậy nghĩa của từ " Cộng Hoà " ra đời từ năm 4300TCN ở Trung quốc có nghĩa chính là "Đoàn kết phát triển " hay nói chi tiết là "Tập trung quyền lực quản lý cộng đồng cùng phát triển " Sau này nền cộng hoà đã được các vua Hùng người Việt phương nam xây dựng phát triển hơn 2622 năm sau đó truyền ngôi cho thục phán ....
sung Mai - Ngày 12 tháng 7 năm 2013

2

1   4

nền cộng hoà


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
sung Mai - Ngày 12 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+
Ý nghĩa này không được chấp thuận