stv

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được2
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12 Thumbs up   2 Thumbs down

tiêu đề


tiêu đề là mục tiêu của đề bài , đọc được mục tiêu của một bài nào đó ví dụ như tên bài ước mơ của em có mục tiêu là đọc được bài đôi cánh ước mơ hoặc là gì đó . Có thể là tên khác , cũng có mục tiêu khác. Không phải mục tiêu nào cũng giống nhau hết đâu.
stv - Ngày 27 tháng 10 năm 2016