sogoku

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được7
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3 Thumbs up   7 Thumbs down

wtf


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
sogoku - Ngày 29 tháng 1 năm 2014   NSFW / 18+