soai_ca_thon_que

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

hải ngoại


Hải- biển- nước
Ngoại- ngoài
==> Hải ngoại= Nước ngoài @@
soai_ca_thon_que - Ngày 19 tháng 7 năm 2018