sang_my1811

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được4
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   4

h


hồi kí là những vc đc hồi tưởng lại trong quá khứ
sang_my1811 - Ngày 27 tháng 8 năm 2013