quynh anh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

đàm thoại


giống đối thoại cung không có cái gì khác biệt lắm chỉ là nghe trang trọng hơn thôi
quynh anh - Ngày 16 tháng 11 năm 2017