quynh

Vote-up nhận được14
Vote-down nhận được17
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

14   17

trắng xoá


trăng ko có gì hết trên 1 diện tích lớn làm chói mắt :con ma trắng tinh
quynh - Ngày 31 tháng 10 năm 2013