pienguyen

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

wellness


tình trạng cho sức khỏe thể chất và tinh thần, dinh dưỡng cần thiết để bổ sung vào thể trạng để có được sức khỏe nhất, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và kéo dài tuổi thọ.không có tác dụng chữa bệnh.
pienguyen - 00:00:00 UTC 4 tháng 8, 2013