phuongdan

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được0
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   0

ct


người làm cj bày tỏ tình cảm với người em --- cye
phuongdan - Ngày 09 tháng 11 năm 2016