phumanhkien

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

mật


một bộ phận trên cơ thể người, bao gồm mắt, mũi, miệng, tai.
phumanhkien - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999