phanthinh

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   2

gia tộc


gia tộc là dòng (họ ) giàu có hoặc có quyền lực trong xã hội.
phanthinh - Ngày 12 tháng 12 năm 2015