phanthinh

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được7
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8 Thumbs up   7 Thumbs down

gia tộc


gia tộc là dòng (họ ) giàu có hoặc có quyền lực trong xã hội.
phanthinh - Ngày 12 tháng 12 năm 2015