phan phong3p

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được0
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   0

move over


to move over (thường được dùng trong tục ngữ hay tiếng lóng) : to move up
to change your position a bit in order that there is a room (or only a little room) for someone.
thay đổi vị trí của mình để có được 1 chỗ trống (dù là chỉ 1 chút) cho người khác; nhích qua 1 bên
Move over please for me to sit : Làm ơn nhích qua 1 bên cho tôi ngồi
Can you move over a bit because I need to turn right ?
Anh vui lòng nhích qua 1 chút cho tôi quẹo phải được không ạ ?
phan phong3p - Ngày 01 tháng 11 năm 2014