pham nhat quynh

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được2
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   2

giám sát


Giám sát là chỉ hoạt động theo dõi, quan sát
pham nhat quynh - Ngày 20 tháng 11 năm 2014