pham nhat quynh

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được2
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

giám sát


Giám sát là chỉ hoạt động theo dõi, quan sát
pham nhat quynh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999