pepe

Vote-up nhận được121
Vote-down nhận được74
Điểm:46 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

121   74

ước mơ


về SINH HOC ước mơ là một ham muốn có chủ đích.
Về văn hoc ước mơ là chìa khóa mở tương lai.
Về mặt nhân thức ước mơ la nhu cầu cần thiết của mỗi cá nhân, mà là động lực BAY XA khi ta cố gắng vươn tới,Nhung cũng là một lực hút hút ta Đứng Yên khi ta chi biết ngóng nhìn nó.
==>Ươc mơ là con dao hai lưỡi và ước mơ thi rất dễ có nhưng quản lí được ước mơ lai là một ước mơ.thanks!
pepe - Ngày 01 tháng 3 năm 2015