pemeo

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được2
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   2

fa


fa
Viết tắt của Forever alone, nghĩa là mãi mãi cô đơn. Từ này là tiếng lóng được sử dụng ám chỉ những người chưa có người yêu, hoặc chia tay người yêu cũng được gia nhập vào hội FA.
pemeo - Ngày 29 tháng 9 năm 2014