papaluxury

Vote-up nhận được22
Vote-down nhận được9
Điểm:12 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

22   9

tham vọng


Tham Vọng đơn giản chỉ là ước mơ
ước mơ có sự tính toán và kế hoạch
papaluxury - Ngày 17 tháng 10 năm 2013