nth_22

Vote-up nhận được18
Vote-down nhận được9
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

15 Thumbs up   8 Thumbs down

vip


VIP hay là V.I.P. (viết tắt của Very Important Person trong tiếng Anh) là từ thông dụng để chỉ một nhân vật rất quan trọng hoặc có địa vị trong xã hội hoặc một dịch vụ đặc biệt.
nth_22 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999