nnth

Vote-up nhận được57
Vote-down nhận được23
Điểm:33 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

57   23

nhân ái


nhân ái là dựa trên cơ sở tình thương và đạo lí của con người, xuất phát từ tấm lòng .không chỉ nói xuôn mà phải thể hiện bằng hành động, tấm lòng.cũng có nghĩa là ta sẽ cho đi rất nhiều nhưng không chờ đọi trông mong người khác sẽ cho ta lại.
hãy cho đi những gì tốt đẹp nhất rồi củng có ngày ta sẽ nhận lại.
nnth - Ngày 10 tháng 3 năm 2015