nhiuhhu

Vote-up nhận được23
Vote-down nhận được10
Điểm:12 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

23   10

tự phụ


tự phụ là đánh giá bản thân wa cao cho mình là trên hết
nhiuhhu - Ngày 16 tháng 1 năm 2014