nhat nguyen

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được8
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7 Thumbs up   8 Thumbs down

aye


la anh yeu em
nhat nguyen - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999