ngyendieuthuy

Vote-up nhận được33
Vote-down nhận được13
Điểm:21 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

33   13

trình tự


trình tự là trình tự 2 loại trình tự:không gian ,thời gian
thoi gian : la ke theo mot trinh tu vd: ke song tu sang den toi
Không gian:là cảnh vật xunh quanh cũng thời diem
ngyendieuthuy - Ngày 22 tháng 2 năm 2017