nguyenvanhung

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

quốc hội


quoc hoi la cơ quan luật pháp do nhân dân bầu ra
nguyenvanhung - Ngày 31 tháng 3 năm 2015