nguyenthanhtung123

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

0   0

ưu việt


tốt hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn những cái khác
nguyenthanhtung123 - Ngày 26 tháng 3 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận

2

0   0

ưu việt


tốt hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn những cái khác
nguyenthanhtung123 - Ngày 26 tháng 3 năm 2017

3

0   0

mừng lắm


là biểu hiện trên khuôn mặt, vẻ rất vui
nguyenthanhtung123 - Ngày 31 tháng 3 năm 2017