nguyen thi phuong

Vote-up nhận được39
Vote-down nhận được14
Điểm:24 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

39 Thumbs up   14 Thumbs down

tương trợ


tương trợ là sự thông cảm chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn
nguyen thi phuong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999