nguyen thi phuong

Vote-up nhận được37
Vote-down nhận được14
Điểm:22 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

37   14

tương trợ


tương trợ là sự thông cảm chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn
nguyen thi phuong - Ngày 04 tháng 12 năm 2014