nguyen thi hue

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ngòn ngọt


hơi ngọt
như kiểu là nước cam pha hơi ngọt hay những ví dụ khác...
nguyen thi hue - Ngày 26 tháng 10 năm 2016