nguyen quoc quan

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

nấc


Là tiếng khóc
nguyen quoc quan - Ngày 07 tháng 10 năm 2013