nguyen quang huy

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được2
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   2

tư chất


theo mình hiểu thì tư chất gần nghĩa với từ bản chất. tức là cái bản chất (tốt hoặc là xâu) có sẵn trong mỗi con người
nguyen quang huy - Ngày 26 tháng 7 năm 2018