nguyen ngoc tram

Vote-up nhận được25
Vote-down nhận được14
Điểm:12 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

25 Thumbs up   13 Thumbs down

hỗn hợp


Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau có thể tạo thành một hỗn hợp .Trong hỗn hợp mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó
nguyen ngoc tram - Ngày 17 tháng 12 năm 2015

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hỗn hợp


Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau có thể tạo thành một hỗn hợp .Trong hỗn hợp mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó
nguyen ngoc tram - Ngày 17 tháng 12 năm 2015
Ý nghĩa này không được chấp thuận