nguyen kim truong

Vote-up nhận được17
Vote-down nhận được12
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

17 Thumbs up   12 Thumbs down

ước mơ


ước mơ là 1 nguyện vọng mà con người muốn thực hiện trong tương lai
nguyen kim truong - Ngày 21 tháng 10 năm 2016