ngutrgrdg

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được17
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12   17

bá đạo


bá đạo ngĩa là ko ai sánh = nok hơn ất cã mọi thứ trên hít
ngutrgrdg - Ngày 11 tháng 1 năm 2014