ngthang2011

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được1
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5   1

gạo cội


"Gạo cội" tương đương với nghĩa "cây đa, cây đề" chỉ người cao niên, có kiến thức uyên thâm và dày dạn kinh nghiệm trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó, thường trong khoa học xã hội. Ví dụ, những "gạo cội" hay những "cây đa, cây đề" trong "làng" (giới) dân tộc học Việt Nam.
ngthang2011 - Ngày 31 tháng 12 năm 2014